Tulolähdejako poistuu – yhteisöjen verotus yksinkertaistuu

Tulolähdejako poistuu – yhteisöjen verotus yksinkertaistuu

Eduskunta on hyväksynyt 30.1.2019 lainmuutosehdotuksen (HE 257/2018) elinkeinotoiminnan tulolähteen (EVL) ja muun toiminnan tulolähteen (TVL) yhdistämisestä.

Nykyisin yhteisöjen verotuksessa tulot jaetaan elinkeinotoiminnan, maatalouden ja muun toiminnan tulolähteisiin. Käytännössä eri tulolähteiden verotettavat tulot lasketaan eri verolakien perusteella (elinkeinoverolaki (EVL), maatilatalouden tuloverolaki (MVL), tuloverolaki (TVL).

Uusia säännöksiä aletaan soveltamaan osakeyhtiöiden, osuuskuntien, säästöpankkien ja vakuutusyhtiöiden tuloverotuksessa vuoden 2020 verotuksesta lähtien. Kannattaa myös huomioida, ettei tämä säännös kuitenkaan koske asunto-osakeyhtiöitä, keskinäisiä kiinteistö-osakeyhtiöitä eikä yleishyödyllisiä yhteisöjä.

Jatkossa osakeyhtiön ja osuuskunnan verotettava tulos lasketaan yleensä kokonaan elinkeinoverolain mukaan. Tulolähteiden yhdistäminen yksinkertaistaa yhteisöjen verotettavan tulon laskentaa, kun yhteisön ei tarvitse enää jaotella tulostaan kahdeksi erilliseksi verotettavan tulon laskelmaksi.

Muilla yrityksillä tulolähdejako säilyy ennallaan.

Uusi muun omaisuuden omaisuuslaji tulee käyttöön

Yhteisöjen elinkeinotulolähteeseen lisätään uusi muun omaisuuden omaisuuslaji. Kiinteistönvuokraksen osalta jatkossakin  sovelletaan nykyisiä oikeuskäytäntöjä, joiden mukaan vuokraustoiminta ei ole elinkeinotoimintaa.

Ulkopuoliselle vuokrattu kiinteistö tulee kuulumaan yhteisön elinkeinotulolähteen muuhun omaisuuteen. Toisin kuin nykyisin tappiot muuhun omaisuuteen kuuluvan kiinteistön tai kiinteistöyhtiön osakkeiden luovutuksesta ovat vähennyskelpoisia elinkeinotulolähteen kaikista tuloista.

Muuta omaisuutta ovat myös hyödykkeet, joita yhteisö ei käytä tulonhankkimiseen, kuten osakkaan yksityiskäytössä olevat omaisuuserät.

Tämän lakimuutoksen uskoisin käytännössäkin yksinkertaistavan yhteisöjen verojen laskentaa, kun ei enää tarvitse laskea erikseen EVL:n mukaan verotettavaa tulosta ja TVL:n mukaan verotettavaa tulosta. Lisäksi tappioiden vähennyskelpoisuus elinkeinotulolähteen kaikista tuloista tulee olemaan yhteisöjen kannalta positiivinen muutos.

Tässäpä vielä linkki hallituksen esitykseen –

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain, tulovero- lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/HE_257+2018.pdf

Heidi Hukka

HT-tilintarkastaja