Tilintarkastus Hukka Oy on nykyaikainen ja konsultoiva tilintarkastustoimisto

Tilintarkastus- ja varmennuspalvelut

Tilintarkastus ja siihen liittyvät neuvontapalvelut ovat ydinosaamistamme.

Lisäksi annamme erilaisia tilintarkastajan todistuksia ja lausuntoja sekä suoritamme erilaisia varmennuspalveluja.

 • lakisääteinen tilintarkastus
  • osakeyhtiöt, osuuskunnat, henkilöyhtiöt, asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt, yhdistykset ja säätiöt
   • perinteinen paperinen tilintarkastus
   • sähköinen tilintarkastus
 • tilintarkastajan todistukset ja lausunnot
  • tilintarkastajan todistus tavara- ja henkilöliikenneluvan hakijan taloudellisista voimavaroista (liikennelupa)
  • todistus osakepääoman maksusta
  • lausunto apporttiomaisuudesta
  • lausunnot sulautumisen ja jakautumisen yhteydessä
 • yleisluonteinen tarkastus
 • erityistilintarkastukset

Taloushallinnon neuvonta, koulutus ja liiketoiminnan kehittäminen

Tarjoamme neuvontaa ja koulutusta taloushallinnon eri osa-alueilta. Järjestämme koulutustilaisuuksia asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaan sovituista aiheista ja sovitussa laajuudessa. Lisäksi järjestämme vuosittain koulutusta ajankohtaisista aiheista.

 • käytännön neuvonta kirjanpidossa ja tilinpäätöksissä sekä erityiskysymyksissä avustaminen
 • konsernitilinpäätöksiin liittyvä neuvonta ja koulutus
 • verotuksen ja taloushallinnon neuvonta ja koulutus
 • sähköisten kirjanpitojärjestelmien käytännön läheinen käyttökoulutus (mm. Procountor, Netvisor)

Autamme asiakkaitamme myös liiketoiminnan kehittämisessä. Kokeneiden asiantuntijoidemme avulla sekä pitkän ja monipuolisen työkokemuksen myötä, me voimme tarjota hyvin laaja-alaisen näkemyksen eri toimialojen yritystoiminnan kehittämisestä ja erityisesti taloudellinen näkökulma huomioon ottaen.

Yhtiöoikeus, verotus ja yritysjärjestelyt

Autamme yhtiöoikeudellisissa asioissa ja yritystoiminnan eri tilanteissa, kuten yhtiön perustamisessa, yritysmuodon muuttamisessa ja yhtiön lopettamisessa. Avustamme yhtiön sisäisissä hallinnollisissa asioissa, kuten osakassopimuksien ja pöytäkirjojen laadinnassa.

Palvelemme pienten ja keskisuurten yritysten sekä niiden omistajien verokysymyksissä.

Avustamme asiakkaitamme sukupolvenvaihdoksiin, yrityskauppoihin ja -järjestelyihin liittyvissä asioissa.

 • yritysten perustaminen
 • yhtiömuodon muutokset
 • verosuunnittelu ja -neuvonta
 • sukupolvenvaihdokset
 • arvonmääritykset
 • Due Diligence -tarkastukset

Sukupolvenvaihdokset ja yrityskauppatilanteet saattavat olla laajoja ja vaikeaselkoisia kokonaisuuksia, jossa monesti tarvitaan yhtiöoikeuden, sopimusoikeuden ja verotuksen erityisosaamista. Monimutkaisissa järjestelyissä suosittelemme riippumattomia ulkopuolisia asiantuntijoita yhteistyökumppaniemme kautta.